Logo

Directorate of Technical Education, Maharashtra State, Mumbai
First Year Post HSC Diploma Technical Courses in Pharmacy, SCT and HMCT Admissions 2021-22

Helpline Number (10:00 AM to 06:00 PM)
+91-9028646040, +91-9699507665
Final Merit Status
Instructions for First Year of Post HSC Diploma Technical Courses:-

All the eligible Candidates who have submitted Application Form on or before 13-09-2021 and who have raised grievances during 16/09/2021 to 18/09/2021 are considered for Final Merit List and assigned a Merit Number. The merit is prepared on the basis of marks obtained by the candidate at qualifying examination and in case of tie as specified in sub-section (3) of rule 8. [ज्या उमेदवाराने केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत प्रवेश मिळण्यासाठी दिनांक १३-०९-२०२१ किंवा त्या दिनांकापूर्वी आवेदनपत्र सादर केलेले आहेत व दिनांक १६-०९-२०२१ ते १८-०९-२०२१ या कालावधीत तक्रार/हरकत नोंदविली आहे अशा उमेदवारांची नावे अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी विचारात घेण्यात आलेली असून त्यांना अर्हता परीक्षेतील गुणांच्या आधारे किंवा पोटनियम (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या निकषानुसार गुणानुक्रम देण्यात आला आहे.]


Due to COVID-19 outbreak and present lockdown, and to curb its spread, the Competent Authority has prescribed the following methods for the activities post allotment: [कोविड -१९ चा उद्रेक आणि सध्याच्या लॉकडाऊनमुळे आणि त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने उमेदवारांसाठी तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरची उमेदवारांनी अवलंबवीण्याची कार्य पद्धती खालील प्रमाणे नमूद केल्या आहेत.]


Important Instructions for the Candidate:-
  1. Check the Final Merit Status through candidate’s Login & Verify the correctness of the Final Merit Number .[उमेदवारांनी स्वत: च्या लॉग-इन मधून अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यामध्ये स्वत: च्या नावाची खात्री करून घ्यावी.]

  2. Candidate shall ensure that the information shown on the Final Merit details of his/her claims related with Name, Qualifying Marks, category, gender, reservation, special reservation made by himself/herself in the applications form are correct. [उमेदवारांनी त्याच्या/ तिच्या लॉगिनमधून अंतिम गुणवत्ता यादी मध्ये दर्शविण्यात आलेले नाव , पात्रता गुण, प्रवर्ग, लिंग, आरक्षण, स्वत: हून केलेले स्वत: चे विशेष आरक्षण यासंबंधीचे त्याने/तिने केलेले दावे बरोबर आहेत याची खात्री करुन घेणे आवश्यक आहे.]

  3. In later stage, if it is found that the seat allotted to the candidate on the false claims made in the application by the candidate, then such allotment/admission taken in the allotted institute shall be cancelled automatically.[नंतरच्या टप्प्यात, उमेदवाराने अर्जात केलेल्या खोट्या दाव्यांवरून उमेदवाराला जागावाटप झालेले आहे असे आढळल्यास, असे जागावाटप/जागावाटप केलेल्या संस्थेत घेतलेला प्रवेश आपोआप रद्द होईल.]

  4. The merit list gives the relative position of the candidate and it does not guarantee admission to any course/ institute.[गुणवत्ता यादीमुळे उमेदवाराचे सापेक्ष स्थान कळते आणि ते कोणत्याही कोर्स / संस्थेत प्रवेश मिळाल्याची हमी देत ​​नाही]

  5. In order to participate in the CAP (subject to fulfillment of the eligibility requirements of respective CAP round), it is MANDATORY to fill & Confirm the Online Option Form through Candidates Login for respective CAP Round. Check Schedule of Activities on website.[कॅपमध्ये भाग घेण्यासाठी (संबंधित कॅपच्या पात्रतेच्या निकषांच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून ) संबंधित कॅप फेरीसाठी उमेदवाराने स्वत: च्या लॉग-इन मधून ऑनलाईन विकल्प अर्ज भरणे व निश्चित्त करणे अनिवार्य आहे. वेबसाईटवर उपक्रमाचे वेळापत्रक तपासा.]

  6. For Any Admission related query Contact 9028646040,9699507665 [कोणत्याही प्रवेश संबंधित माहितीसाठी 9028646040,9699507665 वर या 10:00 AM to 06:00 PM कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधा.

Enter Your Application ID and Date of Birth to View Your Final Merit Status
Enter Application ID *
Enter Date Of Birth * (DD/MM/YYYY)